Midlertidig tilladelse til udledning til Ledreborg Å

Skrevet den. 24. juli 2014

Lejre Kommune har meddelt HOFOR midlertidig tilladelse til at udlede vand fra rentvandsbeholderen ved Værket ved Lejre til Ledreborg Å. Udledningen vil ske i forbindelse med en renovering af rentvandbeholderen. Tilladelsen meddeles i henhold til Miljøbeskyttelselovens § 28.