Landzonetilladelse - Tilladelse til opførelse af et 80 m² stort maskinhus med 30 m² indskudt dækken og en staldbygning på 90 m²

Skrevet den. 3. juli 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til opførelse af et 80 m²  stort maskinhus med 30 m² indskudt dækken og en staldbygning på 90 m² på ejendommen der ligger Højbyvej 49B, Højby, 4320 Lejre, matr. nr. 18a, Højby By, Rorup.