Landzonetilladelse - Tilladelse til midlertidig opførelse af to beboelsespavilloner på hver 380 m²

Skrevet den. 4. juli 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til opførelse af to beboelsespavilloner på hver  380 m²  for en perionde på 3 år, på Center Avnstrup, Avnstrupvej 1, Avnstrup, 4330 Hvalsø, matr. nr. 6e, Avnstrup Overdrev, Særløse.