Landzonetilladelse - Tilladelse til midlertidig arbejdsplads i forbindelse med separatkloakering af Lindevangsvej, Lyndby

Skrevet den. 9. juli 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladels til midlertidig arbejdsplads på et 750 m² stort areal i perioden den 25. august 2014 til den 30. november 2014 på matrikel nr. 7br, Lyndby By, Lyndby.