Landzonetilladelse - Tilladelse til midlertidig arbejdsplads i forbindelse med separatkloakering af Gøderup

Skrevet den. 11. juli 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til midlertidig arbejdsplads på et 1200 m² stor areal frem til den 1. oktober 2014 på matr. nr. 3aa, Gøderup By, Glim.