Landzonetilladelse - Tilladelse til at indrette erhverv i form af udlejning af event-relaterede maskiner i den eksisterende garage på 24 m2

Skrevet den. 23. juli 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til at indrette erhverv i form af udlejning af event-relaterede maskiner i den eksisterende garage på 24 m², på ejendommen beliggende Landevejen 24, 4060 Kirke-Såby, matrikel 27c, V. Såby By, Kirke Såby.