Landzonetilladelse - Tilladelse på vilkår til etablering af en sø

Skrevet den. 15. juli 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1 og naturbeskyttelseslovens § 3, meddelt følgende afgørelse:

Tilladelse på vilkår til etablering af en sø på ca. 2500 m² på ejendommen Hanebjerggaard beliggende Buesøvej 9, 4000 Roskilde, matr. nr. 7b Kornerup By, Kornerup.