Afgørelse i forbindelse med naturgenopretningsprojekt i Bidstrupskovene

Lejre Kommune har meddelt godkendelse efter vandløbsloven til Naturstyrelsen Vestsjælland.

Skrevet den. 18. juli 2014

Lejre Kommune har meddelt godkendelse efter vandløbsloven til Naturstyrelsen Vestsjælland til frilægning af grøfter, udskiftning af røroverkørsler og punktvis tilstopning af grøfter i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt på Naturstyrelsens arealer i Natura 2000 område nr. 146, Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Lejre Kommune har desuden meddelt afgørelse om, at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen vedrører delprojekterne 1, 2, 3 og 9, som omfatter frilægning af rørlagte strækninger (delprojekt 3), udskiftning af røroverkørsler (delprojekt 1, 2 og 3) samt punktvis tilstopning af afvandingsgrøfter i mose (delprojekt 9).

Lejre Kommunes afgørelse med klagevejledning og bilag samt ansøgningen om projektet kan ses i den grønne boks til højre.