Miljøgodkendelse af udbringningsarealer – Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge

Skrevet den. 27. januar 2014

Lejre Kommune har meddelt miljøgodkendelse af udbringningsarealer jf. § 16 i Husdyrloven.

Klagefrist: 24. februar 2014 før kontortids ophør kl. 13.