Landzonetilladelse - Tilladelse til at udstykke boligen Pederstedhus

Skrevet den. 8. januar 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse: 

Tilladelse til at udstykke boligen Pederstedhus, beliggende Hovedvejen 275, matr.nr. 7a Tolstrup By, Særløse, 4320 Lejre, som selvstændig ejendom.