Landzonetilladelse - Tilladelse til at opstille to pavilloner på ca. 43 m²

Skrevet den. 20. januar 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til at opstille to pavilloner på ca. 43 m² hver til helårsbeboelse på ejendommen beliggende Vintappervej 88, Jenslev, 4070 kirke Hyllinge, matrikel 9b, Jenslev By, Rye.