Landzonetilladelse - Personlig tilladelse til at drive virksomheden Kattinge Caravan

Skrevet den. 2. januar 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

En personlig tilladelse til Anders Ladefoged Nielsen til at drive virksomheden Kattinge Caravan på eksisterende vilkår fra ejendommen beliggende Buesøvej 14, Kattinge, 4000 Roskilde, matr. nr. 8-b Kattinge By, Kattinge.