Landzonetilladelse - Opførelse af 57 m² carport med skur

Skrevet den. 8. januar 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse: 

Opførelse af 57 m² carport med skur til brug for ejendommens ingeniørtegnestue på ejendommen beliggende Kornerup Landevej 11, Kornerup, 4000 Roksilde, matr. nr. 6i, Kornerup By, Kornerup.