Landzonetilladelse - Lovliggørelse af småbygninger

Skrevet den. 20. januar 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Lovliggørelse af 7 småbygninger på ejendommen beliggende Landevejen 12, 4060 Kirke Såby, matr.nr. 52, V. Såby By, Kirke Såby.