Tilladelse til etablering af erstatningsboring, Rorup vandværk

Skrevet den. 12. februar 2014

Lejre Kommune har meddelt tilladelse til, at Rorup Vandværk kan udføre en erstatningsboring 5 meter fra vandværkets eksisterende vandindvindingsboring.