Landzonetilladelse - Tilladelse til opførelse af en koldhal på 1500 m2

Skrevet den. 5. februar 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til opførelse af en koldhal på 1500 m2 til opbevaring af landbrugsmaskiner til brug for Maskincenter Roskilde AIS, på ejendommen beliggende Hovedvejen 1, Glim, matr. nr. 10b, Glim By, Glim.