Landzonetilladelse - Tilladelse til lovliggørelse af en tilbygning til boligformål

Skrevet den. 13. februar 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til lovliggørelse af en tilbygning til boligformål på 66 m2 i ét plan, samt en udvidelsen af den eksisterende bolig i en del af den ene driftslænge, hvorved det samlede boligareal i alt bliver ca. 339 m2, på ejendommen beliggende Gevninge Overdrev 10, Gevninge, 4000 Roskilde, matrikel 2f, Ledreborg Hgd. Kisserup.