Landzonetilladelse - Tilladelse til lovliggørelse af en 14 m² container og en 84 m² hal

Skrevet den. 5. februar 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til lovliggørelse af en 14 m² container og en 84 m² hal til brug for ejendommens autoværksted beliggende Hovedvejen 229, 4320, Lejre, matrikel 4v, Manderup By, Osted.