Landzonetilladelse - Tilladelse til lovliggørelse af 4 bygninger

Skrevet den. 24. februar 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til lovliggørelse af 4 bygninger; et sammenbygget læskur og skur på 50 m²(byg. 6), en sammenbygget hal til opbevaring og brændeskur ca. 83 m²(byg. 7), telthal til opbevaring af redskaber mm. på 32 m²(byg. 8) og et læskur til heste på 36 m²(byg. 9), på ejendommen beliggende Atterupvej 51, 4330, Hvalsø, matrikel 12b, Avnstrup Overdrev, Særløse.