Landzonetilladelse - Tilladelse til at opføre et 59 m² kombineret udhus og drivhus

Skrevet den. 3. februar 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til at opføre et 59 m² kombineret udhus og drivhus, på ejendommen beliggende Tokkerupvej 3, matr.nr. 10-c, Osted By, Osted.