Landzonetilladelse - Rosenvænget 13, Vester Såby

Skrevet den. 21. februar 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til opførelse af 42 meter høj gittermast samt teknikhus til mobiltelefoni på ejendommen beliggende Rosenvænget 13, Vester Såby, 4330 Hvalsø, matr. nr. 47e, V. Såby By, Kirke Såby.