Landzonetilladelse - Opførelse af en 25 m² bålhytte i en lysning inde i et mindre skovområde

Skrevet den. 7. februar 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Opførelse af en 25 m² bålhytte i en lysning inde i et mindre skovområde, til aktiviteter knyttet til den ansøgte ejendom, DEN SELVEJENDE INSTITUTION SØHOLM. Ejendommen er beliggende Nellikevej 48, 48A-H og 48 K-N, 4060 Kirke Såby, matr. nr. 5-b, V. Såby By, Kirke Såby.