Landzonetilladelse – matr. nr. 1g, Kornerup By, Kornerup

Skrevet den. 25. februar 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til etablering af åbent nedsivningsanlæg på ejendommen beliggende matr. nr. 1g, Kornerup By, nær ved Kornerup Landevej 21, Kornerup, 4000 Roskilde.