Tilladelse til udledning af overfladevand og etablering af nedsivningsbassin

Skrevet den. 30. april 2014

Der meddeles hermed tilladelse til Lejre Forsyning til udledning til nedsivningsbassin, samt nedsivning af overfladevand fra nedsivningsbassin på matrikelnummer 1g Kornerup By, Kornerup.

Tilladelsen meddeles i henhold til lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010, § 19 og § 28.