Tilladelse til forøget vandindvinding, Vester Såby Vandværk

Skrevet den. 3. april 2014

Lejre Kommune har meddelt tilladelse efter Vandforsyninglovens §20 til forøget indvinding af grundvand til Vester Såby Vandværk.