Landzonetilladelse - Tilladelse til at opføre fritstående solcelleanlæg ved Lejre Vandværk

Skrevet den. 11. april 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til at opføre et 4.770 m² stort solcelleanlæg på ejendommen Ledreborg Allé 1E, 4320 Lejre, matr. nr. 50a, Allerslev By, Allerslev.