Landzonetilladelse - Tilladelse til at opføre en 1532 m² stor ridehal

Skrevet den. 4. april 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til at opføre en 1532 m² stor ridehal på ejendommen Ledreborg Allé 18, 4320 Lejre, matr. nr. 7a, Helvigmagle By, Glim.