Landzonetilladelse - Tilladelse til at opføre en 100 m² garage til privat brug

Skrevet den. 22. april 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til at opføre en 100 m² garage til privat brug, på ejendommen beliggende, Landevejen 22 A, matr. nr. 27d, 4060 Kirke Såby.