Landzonetilladelse - Lovliggørende tilladelse til indretning af ca. 311 m² fællesfaciliteter

Skrevet den. 22. april 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Lovliggørende tilladelse til indretning af ca. 311 m² fællesfaciliteter i eksisterende driftsbygninger til brug for medarbejdere der arbejder med jordbærproduktion, på ejendommen beliggende Lykkesholmvej 2, 2B og 2C, matr.nr. 11a, Osted By, Osted, 4320 Lejre.