Landzonetilladelse - Lovliggørelse af to etablerede lejligheder

Skrevet den. 11. april 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Lovliggørelse af to etablerede lejligheder på ejendommen beliggende Kyndeløsevej 23, Kyndeløse, 4070 kirke Hyllinge, matrikel 1-a, Kyndeløse By, Kirke Hyllinge. Herudover er der meddelt dispensation fra lokalplanens § 3.7 til at de bygninger, der ikke længere er nødvendige til jordbrugsformål, kan tages i brug til boligformål.