Landzonetilladelse - Lovliggørelse af 2 containere og en garage

Skrevet den. 28. april 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Lovliggørelse af 2 containere og en garage på ejendommen beliggende Karlebyvej 52, Lille Karleby, matr. nr. 3m, Ll. Karleby By, Lyndby.