Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

8. februar 2024

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til et nyt enfamiliehus på ejendommen beliggende på ejendommen beliggende Hjørnegårdsvej 21, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 14e, St. Karleby By, Kirke Hyllinge.

7. februar 2024

Der skal ikke laves VVM af tillæg 27 til spildevandsplanen

Lejre Kommune har miljøscreenet forslag til tillæg 27 til spildevandsplanen om separatkloakering af Hvalsø Børnehus, og har på baggrund af screeningen truffet afgørelse om at tillægget ikke er omfattet af krav om VVM, da tillægget ikke vurderes at ville påvirke miljøet negativt i væsentlig grad.

7. februar 2024

Høring af forslag til tillæg 27 til spildevandsplanen

Kommunalbestyrelsen har den 29. januar bestemt, at forslag til tillæg 27 til Spildevandsplan 2016 – 2023 skal sendes ud i 8 ugers offentlig høring. Tillægget vedrører separatkloakering af det kommende nye Hvalsø Børnehus, som vil få adresse på Jerndals Møllevej 1, 4330 Hvalsø.

1. februar 2024

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til et nyt enfamiliehus som erstatning for eksisterende, på ejendommen beliggende Kongemarksvej 62, 4000 Roskilde, matr.nr. 6q, 6æ & 6ai Kattinge By, Herslev.

30. januar 2024

Tillæg 23 til spildevandsplanen er nu endeligt vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 29. januar vedtaget tillæg 23 til spildevandsplanen. Tillægget omhandler kloakering af et kommende nyt erhvervsområde ved Bregnetvedvej i Osted. Forslaget til tillægget har været i høring i perioden 19. oktober – 14. december 2022. Der kom ingen bemærkninger til forslaget i høringsperioden, og tillægget er nu endegyldigt en del af spildevandsplanen.

25. januar 2024

Ikke VVM af nyt jordvarmeanlæg ved Åsen 2B i Hvalsø

Lejre Kommune har den 24. januar 2024 truffet afgørelse om, at der ikke er krav om VVM af nyt vertikalt jordvarmeanlæg, som vil blive etableret i tilknytning til et kommende nyt boligområde på Åsen 2B, 4330 Hvalsø.

24. januar 2024

Lovliggørende landzonetilladelse til udvidelse af bolig

Lejre kommune meddeler lovliggørende landzonetilladelse til at udvide en eksisterende bolig indrettet efter planlovens § 37. stk. 1 på ejendommen beliggende Bjergskovvej 3a, 4330 Hvalsø, matr.nr. 16a, Kirke Såby By, Kirke Såby.