Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

21. september 2023

Landzonetilladelse til virksomhed

Lejre Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til en maskinstation/entreprenørvirksomhed som er indrettet på ejendommen beliggende Frederiksdalvej 5, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 11a Nr. Hyllinge By, Kirke Hyllinge.

20. september 2023

Tilslutningstilladelse til nyt Hvalsø Vandværk

Lejre Kommune har den 20. september 2023 meddelt Hvalsø vandværk tilladelse til at tilslutte eluat fra blødgøringsanlæg, samt sanitært spildevand, fra nyt Hvalsø vandværk til spildevandsforsyningens kloak.

18. september 2023

Landzonetilladelse til et nyt hus

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre et nyt hus på ejendommen beliggende Orehøjvej 14, 4320 Lejre, matr.nr. 14a Lejre By, Allerslev. Lejre Kommune har samtidig meddelt dispensation fra følgende bestemmelser i lokalplan nr. 24 for Gl. Lejre; §§ 7.4, 7.6 & 7.7, samt tilladelse efter lokalplanens § 6,1 til at nedrive det eksisterende hus på grunden, og tilladelse efter lokalplanens § 7.8 til opsætning af to kviste i tagfladen.

6. september 2023

Udledningstilladelse til nyt vandværk i Hvalsø

Lejre Kommune har den 6. september 2023 meddelt Hvalsø Vandværk tilladelse til at udlede filterskyllevand samt separat regnvand fra deres kommende nye vandværk på Åsvejen 4, 4330 Hvalsø, til Skolesøen.