Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

10. juni 2021

Landzonetilladelse til midlertidig arbejdsareal

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at etablere et midlertidigt arbejdsareal med skurby og jorddepot på ejendommen beliggende Godtfreds Høje 10, 4000 Roskilde, matr.nr. 8ag Gevninge By, Gevninge.

3. juni 2021

Afgørelse om regulativ for Herslev Vandværk

Vi har godkendt et nyt regulativ for Herslev Vandværk. Regulativet indeholder regler om retten til forsyning med vand fra vandværket, og de forpligtigelser der påhviler vandværkets forbrugere. Regulativet er således vandværkets leveringsbetingelser. Regulativet træder i kraft den 3. juni 2021.

2. juni 2021

Lovliggørende tilladelse til en beboelsespavillon

Lejre Kommune har meddelt lovliggørende midlertidig landzonetilladelse til en beboelsespavillon på ejendommen beliggende Elverdamsvej 338, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 15a Kirke Hyllinge By, Kirke Hyllinge.