Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

14. marts 2023

Der skal ikke laves VVM af nyt jordvarmeanlæg ved Hyllegård Høje i Hvalsø

Lejre Kommune har afgjort, at der ikke skal laves miljøvurdering af nyt terrænnært jordvarmeanlæg, som vil blive etableret som varmeforsyning for det nye boligområde Hyllegård Høje på Åsen 5 i Hvalsø. Begrundelsen er, at jordvarmeanlægget ikke vurderes at ville påvirke miljøet væsentligt.

30. november 2022

VVM-screeningsafgørelse - Der skal ikke laves miljøvurdering af vertikalt jordvarmeanlæg på Store Stensager 28 i Lejre

Lejre Kommune har afgjort, at etablering af vertikalt jordvarmeanlæg på Store Stensager 28, 4320 Lejre ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da projektet ikke vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 stk. 1 i Miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 28. december 2022. Klagevejledning findes i afgørelsen.