Nyheder

Nyheder fra Lejre Kommune.

2. november 2017

Dispensation til rydning af krat langs Maglemosens bred

Lejre Kommune har givet dispensation til, at fjerne krattet omkring søen, som er beskyttet af naturbeskyttelseloven. Krattet ønskes fjernet for at skabe mulighed for, at der kan blive eng omkring søen. Afgørelsen vedrører matrikel nr. 7a, Kyndeløse By, Kirke Hyllinge.