Nyheder

14. september 2018

Landzonetilladelse til to toiletbygninger

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at opføre to toiletbygninger på ejendommen beliggende Holbækmotorvejen 152A, 4060 Kirke Såby og Holbækmotorvejen 151A, 4060 kirke Såby, matr. nr. 7000f Torkilstrup By, Kirke Såby.

13. september 2018

Afgørelse om kontrolprogram for Møllehøj Vandværk

Lejre Kommune har truffet afgørelse om et kontrolprogram for Møllehøj Vandværk gældende for 2018 – 2022. Kontrolprogrammet beskriver vandværkets kontrol med vandet kvalitet, kontrol med vandforsyningsanlæggets funktion, samt vandværkets tiltag til at mindske og afværge risiko for forbrugernes sundhed.

11. september 2018

Landzonetilladelse til at indrette fællesrum, køkken mv., samt indretning af administrationsafdeling i bestående bygninger til brug i forbindelse med bosted

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til indretning af fællesrum, køkken mv., samt indretning af administrationsafdeling i bestående bygninger til brug i forbindelse med bostedet, som er etableret på ejendommen beliggende præstemarksvej 1, 4060 Kirke Såby, matr. nr. 1d, Kirke Såby By, Kirke Såby.

10. september 2018

Landzonetilladelse til at opsætte en telthal

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre en telthal på 102 m2 på ejendommen beliggende Bregnetvedvej 20, 4320 Lejre, matr. nr. 12b, Osted By, Osted.