Nyheder

25. april 2019

Landzonetilladelse til udstykning

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at udstykke en del af matrikel nr. 8a, Gevninge By, Gevninge, beliggende ved Lindenborgvej – Gevninge Vestvej.