Landsbypuljen åbner - søg til jeres drømme

Publiceret 14-05-2024

Med Landsbypuljens 1.056.000 kr. er der fornyet energi til Lejre Kommunes mange ildsjæle, bylaug og foreninger. Puljen åbner 15. maj og kan søges af alle, der vil skabe mere liv på landet og i landsbyen. Projekterne skal skabe fællesskab, biodiversitet, bæredygtighed eller grøn energi.  

Lejre Kommune ønsker at støtte op om de mange fællesskaber, der skaber liv på landet. Landsbypuljen har netop fokus på vores grønne og mentale åndehuller, som vi alle har brug for. Måske gadekæret trænger til en oprensning, så biodiversiteten øges? Måske det ville styrke fællesskabet med en fælles grill på en grøn plet eller fælles frugttræer? Eller hvad med støtte til en lokal indkøbsmulighed og kulturcafe, som den de er i gang med at etablere i Gershøj, efter de fik penge fra Landsbypuljen sidste år. Mulighederne er mange og drømmene kan blive til virkelighed med Landsbypuljen.   

Grøn omstilling og klimamål  

Landsbypuljen er også til jer, der vil arbejde med grøn omstilling og blive klogere på fælles energiløsninger for jeres landsby. Og sidst men ikke mindst; puljen er også til projekter, der støtter op om Lejre kommunes klimamål om at blive CO2-neutral i 2050.    

”Landsbypuljen støtter op om vores landsbyers mange fællesskaber og giver dem en håndsrækning til at realisere nogle af drømmene. Ved at støtte ideerne støtter vi fællesskabet og skaber gode rammer for samværet. Det er med til at højne livskvaliteten for vores borgere og øge tilflytningen, alt imens puljen også støtter bæredygtighed og grøn udvikling”, fortæller Grethe Saabye, der er formand for Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal Udvikling.  

1 pulje, 4 temaer

Landsbypuljen er til projekter der kommer mange til gode (mindst 50 personer), og som har en stærk lokal forankring – og så skal ansøgerne være indstillet på at dele erfaringer med andre borgere i kommunen.   
   
Puljen er delt op i 4 temaer:

  • Lokal udvikling - fællesskaber og attraktive landsbyer: Projekter skal styrke biodiversiteten, øge fællesskabet og styrke lokalområdets attraktivitet i relation til bosætning, beskæftigelse og lokal sammenhængskraft. 
  • Forbedring af Gadekæret: Puljen er til projekter der oprenser gadekær for at øge gadekærets biologiske værdi og biodiversitet, eller som vil øge gadekærets rekreative eller sociale værdi. 
  • Projektstøtte til fælles energi- og varmeløsninger: Puljen kan søges til projekter, der har til formål at skabe grøn omstilling med fælles energi- og varmeløsninger i lokalsamfundet. Puljemidlerne kan ikke anvendes til indkøb af materiel, herunder fx solceller, termonet, varmepumper mv. men til forarbejdet. 
  • Støtte til klima-projekter: Puljen kan søges til projekter, der relaterer sig til Lejre Kommunes klimaplan og arbejder med mod målet: at vi bliver CO2-neutrale i 2050. 

 Ansøgningsfrist  

Landsbypuljen åbner den 15. maj 2024. Deadline er den 1. august 2024 kl. 23.59. Udvalget vurderer ansøgningerne løbende.

  

 

Læs hvordan du søger her.