Foreningslivet skal rådgive politikerne

Publiceret 21-05-2024

Et nyt “facilitetsudvalg” skal hjælpe Udvalget for Kultur & Fritid med at fordele pengene i en ny anlægspulje. Facilitetsudvalget kommer til at bestå af repræsentanter fra foreningslivet i Lejre Kommune.

Foreninger i Lejre Kommune har hvert år mange ønsker til nye eller opdaterede faciliteter på kultur- og fritidsområdet. Fra kunstgræsbaner til fitnessudstyr. Fra spejderhytter til kulturhuse.

Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den seneste budgetaftale at afsætte 5 millioner kroner årligt. Pengene skulle “understøtte en fortsat udvikling og fremtidssikring af faciliteter”, og de skulle fordeles i dialog med foreningslivet.

Og nu omsættes den beslutning i praksis: Udvalget for Kultur & Fritid har besluttet at nedsætte et helt nyt “facilitetsudvalg”, som skal bestå af 9-12 medlemmer fra disse områder:

  • 2-3 repræsentanter fra udendørsfaciliteter og outdoor, fx tennis, fodbold, spejdere og lignende 
  • 2-3 repræsentanter fra indendørsfaciliteter, fx håndbold, yoga, kulturhuse og lignende 
  • 2-3 repræsentanter fra selvorganiseret frivillighed 
  • 1 repræsentant for Halbestyrelsen
  • 1 repræsentant fra aftenskolerne
  • 1 repræsentant valgt af Folkeoplysningsudvalget
  • 1 repræsentant fra administration i Center for Kultur & Fritid

Borgmester Tina Mandrup udtaler i den forbindelse:

“Fritidsfaciliteterne spiller en afgørende rolle i kommunen. De skaber rammerne for et mangfoldigt fritidsliv, som styrker fællesskabet og muligheden for et aktivt liv. Vores mange lokale foreninger er gode til at pege på, hvor faciliteterne trænger til en opgradering, og hvor der er brug for noget helt nyt. Derfor har det været afgørende for Kommunalbestyrelsen, at foreningslivet selv er med på råd, når de nye penge skal fordeles”.

Foreningerne rådgiver - politikerne beslutter

Den nye anlægspulje er åben og har ansøgningsfrist første gang 1. september 2024, og alle aktører på området har mulighed for at søge penge til nye faciliteter - eller til udvikling af eksisterende.

Det nye facilitetsudvalg skal gennemgå ansøgningerne og give deres anbefaling til Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme, som så beslutter, hvordan de 5 millioner kroner skal fordeles.

Formand for Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme Ida Dyhr er glad for den nye model:

"Facilitetsudvalget giver mulighed for at inddrage borgerne i udviklingen af Lejre Kommune, og jeg glæder mig til at få udvalgets input til de første ansøgninger til puljen. For detvil give os endnu bedre muligheder for at prioritere og udvikle vores kultur- og fritidsfaciliteter, så de bedst muligt matcher behovene i lokalsamfundet. Det er en ny måde at understøtte kultur- og fritidsområdets udvikling på i vores kommune - og jeg tror det vil være til stor gavn for området som helhed”.

Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme har samtidig besluttet, at der skal laves en analyse af de eksisterende anlæg og faciliteter. Analysen skal være med til at sikre, at nye anlæg på kultur- og fritidsområdet supplerer de eksisterende anlæg, og at flest mulige borgere får glæde af de nye faciliteter.

Er du interesseret i at være med i Facilitetsudvalget, kan du læse mere om udvalget på Lejre Kommunes hjemmeside www.lejre.dk/facilitetsudvalg

Du kan læse mere om anlægspuljen, og hvordan du søger den her: www.lejre.dk/anlaegspulje.