Fire uldtotter og en præmieged passer på Ejby Ådals unikke natur

Publiceret 08-07-2024

Gederne græsser nænsomt området for Lejre Kommune – og de sørger for, at den unikke flora får optimale betingelser. Besøg Ejby Ådal og de arbejdende geder

Dansk Landrace-ged (tv) sammen med tre af de fire mohairgeder.

 

Ejby Ådal og de omkringliggende kystskrænter er blandt Danmarks fineste botaniske lokaliteter. Her findes en oprindelig, vild og meget varieret flora, og der er registreret over 450 forskellige planter i området. Området er derfor fredet og et internationalt naturbeskyttelsesområde – et såkaldt Natura 2000 område, som Lejre Kommune er forpligtet til at passe på.

I samarbejde med lodsejer Birger Prahl og gedeejer Lotte Marborg er områdets pasning nu i tænderne på fem geder. Gederne er super gode naturplejere på områder, hvor vegetationen er afhængig af lys og luft. De spiser nemlig en stor del af de buske og træer, som ellers står på nippet til at indtage arealet og dermed udkonkurrere alle de sjældne blomster – og så skabes der også plads til Markfirbenet, der er en beskyttet art.

Bjørn Lykke Sørensen, formand for Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri fortæller:
”Vi er meget glade for at dette samarbejde er kommet i stand, og vi sætter stor pris på velviljen hos både Birger og Lotte. Uden dem var naturplejen ikke blevet til noget. Gederne giver tilmed besøget i Ejby Ådal en ekstra dimension, og jeg håber at mange har lyst til at besøge stedet og opleve den helt unikke natur”.

Besøg Ejby Ådal

Ejby Ådal er bestemt en udflugt værd. Der er fri adgang til gedefolden og det meste af Ejby Ådal i øvrigt. Der er flere stier og cykelruter, som går gennem området. Lejre Kommune er undervejs med at forny skiltningen i området og sørger løbende for, at stierne er tilgængelige. Så hop på cyklen, pak madpakken i tasken, snør vandreskoene, og kom afsted. Men husk at tage hensyn til både natur (hunde skal være i snor), ejere og naboer i området. og følg anvisningerne på skiltningen.

Mange af Ejby Ådals 450 plantearter er meget sjældne, som f.eks. grenet edderkoppeurt, der kun har ca. 10 kendte levesteder tilbage i hele landet. På skrænterne finder man også kodriver, nikkende kobjælde, blodrød storkenæb, blå klokkeblomster, den smukke hjertegræs og mange, mange andre arter.

Læs mere om Ejby og omegn her. 

Naturpleje med præmieged og fire uldtotter

Lotte, der selv bor i lokalområdet, er meget entusiastisk gedeavler og har venligst udlånt sine geder til det fine hverv. En af gederne er af typen ”Dansk Landrace”, som lige vundet en fin pris på Roskilde Dyrskue. De andre fire små uldtotter ligner får, men er faktisk geder – mohairgeder. De er er kendt for deres charme, og ulden (som faktisk hedder hår) er enestående til garn. Håret sendes til et spinderi på Fyn, hvor det bliver lavet til garn. Lotte tilser gederne dagligt og beder om, at du ikke fodrer dem - det kan de nemlig få ondt i maven af.