Snerydningen fortsætter - og isen giver stadig problemer

Publiceret 12-01-2024

Mange borgere døjer stadig med veje, hvor der ligger sne og is. For nogle betyder det, at skraldet ikke er blevet hentet.

Der er flere grunde til, at ikke al sne og is er ryddet:

  • Nattekulden betyder, at det stadig er svært at få bugt med den is, som ligger på kørebanen flere steder.
  • Værst er det på de veje, som ligger i skygge det meste af dagen. Det er især her, frosten stadig sidder i vejbanerne. Andre steder er solen med til at varme veje og stier op, og der går det lidt lettere.
  • Vi spreder salt, men har valgt ikke at bruge grus (med undtagelse af få, udvalgte steder – f.eks. meget stejle bakker, hvor der ligger is.) Grus forsvinder hurtigt fra vejbanerne, og det giver problemer i vores vejbrønde.

Flere borgere har spurgt, om vi ikke kan skrabe isen af kørebanerne. Det gør vi i nødstilfælde med en stålklinge, men det er meget hårdt for vejen, og derfor begrænser vi det mest muligt. Som andre bruger vi især gummiklinger, og det er ikke altid nok til at få isen af.

Vi rydder i en prioriteret rækkefølge, hvor de største veje og stier har højest prioritet. Efterhånden når vi også rundt til de mindre veje. Mange steder har vi været flere gange, men ikke alle. Og hvis du bor et sted, hvor det er særligt galt, er du velkommen til melde det på vores app Tip Lejre – læs mere her: https://www.lejre.dk/.../trafik-veje-stier.../tip-lejre/

https://www.lejre.dk/.../trafik-veje-stier.../tip-lejre/

Affald i de kommende dage

Fredag: bilerne til restaffald og madaffald kører de ruter, som var planlagt til onsdag
Lørdag: bilerne til restaffald og madaffald kører i hele Osted. Langs Hovedvejen henter de det affald, der var planlagt til torsdag
Og hvis ikke de når det hele, håber vi, at de indhenter det mandag.NB: Vær stadig opmærksom på hvordan dine skraldespande står. Stil dem gerne helt ud til vejen/fortovet, og placér din eventuelle ekstra lukkede pose her.

Vi har prioriteret tømning af skraldespandene til mad og restaffald. Så brug gerne en ekstra sæk til plasten, så vi kan tage den med, når vi kommer.