Nye tider og ny fane i Lejre Brandvæsen

Publiceret 08-01-2024

Lørdag afholdt Lejre Brandvæsen sin traditionsrige nytårsparole. Samtidig indviede brandvæsenet sin nye fane, som er doneret af Danmarks-Samfundet.

Der var respekt for formerne, da Lejre Brandvæsen lørdag indviede korpsets første fane. Fanen er forsynet med kommunens logo og guldbogstaver, og den skal være med til at understrege, at Lejre Kommune igen har sit helt eget brandvæsen.
“Det tidligere Lejre Brandvæsen havde faktisk ikke en fane. Men jeg synes, det hører til”, siger Frank Praefke, som er Lejre Kommunes beredskabschef.
Derfor ansøgte han sidste år Danmarks-Samfundet om penge til en fane. Den blev hentet i Roskilde Domkirke på Valdemarsdag – dvs. den 15. juni –, og lørdag blev fanen så officielt indviet.
Den slags involverer blandt andet en hammer og søm. Tidligere blev fanens dug faktisk slået fast til spyddet ved selve ceremonien. I dag leveres fanerne dog samlet, så hammer og søm har nu udelukkende symbolsk betydning.

Danmarks-Samfundets flagkonsulent, Søren Cruys-Bagger, slog det første søm i:

“Det er mig en glæde og ære, at slå det første søm i for Hendes Majestæt Dronningen”, sagde han – præcis som der står i Danmarks-Samfundets “Vejledning i faneindvielse”.
Derefter var det borgmester Tina Mandrups tur:

”Det er mig en glæde og ære at slå søm nummer to i for Danmark”

Og endelig fik to nye 40-årsjubilarer - Henning Sørensen og Søren Christensen – lov at slå det tredje søm i med ordene:
“Det er mig en glæde og ære at slå søm nummer tre i for Lejre Brandvæsen.”

 

Borgmesteren: Nye tider giver nye opgaver


Ved nytårsparolen holdt borgmester Tina Mandrup også en tale. Her kom hun blandt andet ind på, at opgaverne for brandvæsenet er under forandring:

“Det er kun et par uger siden, at I måtte hjælpe med at fylde sandsække, så borgere her i Lejre Kommune kunne beskytte sig mod stormen Pia. Og så sent som i denne uge blev der igen brug for sandsækkene, fordi et voldsomt regnvejr ramte Danmark. Vi kalder det for 20-års-hændelser. Men er der ikke blevet lovlig kort tid mellem de 20 år?”, spurgte borgmesteren.

Hun nævnede også de opgaver, som kan følge med i lyset af den øgede uro i verden – dog uden at gå i detaljer:

“Det er nok almindelig kendt, at Danmark kan få helt nye opgaver, når vi engagerer os i lande som Ukraine, og andre landes soldater får base i Danmark”, sagde hun,

Samtidig roste hun brandfolkene for deres indsats og understregede, at såvel borgere i kommunen som myndigheder i nabokommunerne sætter pris på, at Lejre har fået sit eget brandvæsen

“De roser den helt klare og korte kommandovej, vi har her i vores brandvæsen med kort vej fra beslutning til indsats og et stort lokalt kendskab”, tilføjede hun.Tillidsrepræsentanten: Tak til vores familier

Borgmesteren blev efterfulgt af brandfolkenes tillidsmand, Allan Mikkelsen, som opfordrede beredskabskommissionen til at slå værn om brandfolkenes løn og arbejdsforhold. Han sendte samtidig en stor tak til familierne, som må leve med den usikkerhed, der følger med opgaven som brandmand. Den tak – og indimellem måske endda en undskyldning – har familierne fortjent, understregede han:

“Når vi endnu en gang efterlader dem tilbage, på få sekunder og uden forudgående varsel. Når alt, der var planlagt, bliver tilsidesat, fordi alarmen er gået, og deres far eller mor skal på arbejde – ud og hjælpe mennesker, hvis verden er væltet, og som har akut brug for hjælp”, sagde Allan Mikkelsen blandt andet.Beredskabschefen: ”I har gjort en kæmpe forskel”

Endelig var det beredskabschef Frank Praefkes tur til at tale til brandmændene.

Han kunne blandt andet fortælle, at Lejre Brandvæsen sidste år har rykket ud 195 gange, og at det i 83 af tilfældene var til blinde alarmer. Seks gange har Lejre Brandvæsen hjulpet i det område, som hører til Vestsjællands Beredskab, og to gange er de rykket ud til områder under Roskilde Brandvæsen. Nødbehandlerbilen har haft næsten én tur om dagen i gennemsnit, nemlig 323 ture i 2024.

“Samlet set har I gjort en kæmpe forskel for borgerne i Lejre Kommune”, understregede Frank Praefke.