Tokkerup Å kan midlertidigt blive grøn – det er helt ufarligt

Publiceret 15-02-2024

FORS undersøger kloakker i Osted. Et ufarligt sporstof kan midlertidigt farve nogle dele af Tokkerup Å.

Der er problemer med dele af kloaknettet i den sydlige del af Osted: Nogle ejendomme på Alfarvejen får spildevand ind i kælderen, når det regner, og det tyder på, at der kan være forkerte tilslutninger til kloaknettet. For denne del af Alfarvejen er, hvad der i fagsproget kaldes ”separatkloakeret” – det vil sige, at spildevand og regnvand løber i hver deres kloakledninger.

Men der er altså tegn på, at der på dele af Alfarvejen løber regnvand til spildevandskloakken. Om det faktisk forholder sig sådan, er et entreprenørfirma i gang med at undersøge for FORS.

Grønt sporstof

Undersøgelsen foregår ved, at entreprenøren hælder et sporstof ned i de enkelte regnvandsafløb og så observerer, hvor sporstoffet kommer ud.

Undersøgelsen vil omfatte følgende veje/vejstrækninger:
• Plantagen
• Hovedvejen, mellem nr. 141 (Circle K) og nr. 221
• Alfarvejen, mellem Hovedvejen og Tjørneager

I første omgang undersøges vejenes afløb, dvs. vejristene. Og hvis der bliver brug for det, vil undersøgelsen også omfatte de private ejendomme langs de pågældende vejstrækninger. Hvis det bliver aktuelt, vil de enkelte ejendomme få nærmere besked indenfor de kommende uger.

Sporstoffet har en kraftig grøn farve. Hvis det føres til regnvandskloakken, vil det kunne ende bl.a. ude i Tokkerup Å, som derfor kan blive farvet grøn. Det skal derfor understreges, at sporstoffet er helt ufarligt for mennesker og miljø, herunder vandmiljøet, og netop fremstillet til dette formål.
Der er derfor ingen grund til bekymring, hvis du i de kommende uger ser grøn farve i Tokkerup Å eller omkring kloakudløb i Osted. Sporstoffet vil forsvinde af sig selv i løbet af et døgns tid.