Klimaugen 2024

Lav et arrangement i klimaugen, og få støtte  

Publiceret 05-04-2024

Har du en god ide til Klimaugen 2024?  Så kan du nu søge Klimaugepuljen om støtte.  

I Lejre Kommune er klimaomstilling noget, vi skaber sammen. Derfor sætter Klimaugen fokus på vores lokale initiativer og bringer handlemuligheder frem i lyset. Her mødes og inspireres vi til stærke samarbejder og nye løsninger på vejen mod den grønne omstilling.     

I 2024 er det fjerde gang Lejre Kommune afholder klimaugepuljen-2024Klimauge.

”Klimaugen er 10 festlige og alvorlige dage. Vi mødes om et fælles mål: at nedbringe vores udledning af CO2 – og blive CO2-neutral senest i 2050. Sammen ser vi på løsninger og muligheder. Og når vi er sammen, så virker vejen mod målet mere overskuelig. Vi giver og får inspiration af og til hinanden, vi har handlemuligheder, og vi bekræftes i, at vores egne små bidrag er betydningsfulde, når vi oplever, at flere gør det samme. Det tror jeg er vigtigt for at få den energi og gejst, der skal til for at bære klimaomstillingen igennem”, fortæller borgmester Tina Mandrup.  

Søg penge til dit arrangement  

Klimaugen 2024 starter først 6. september, og planlægningen er i gang.   

”Programmet vokser år for år, og det er fantastisk at se, hvor mange klimaideer, og hvor megen grøn vilje, der er i vores kommune. Vi har borgere, der brænder for bælgfrugter, gartnerier der arbejder med regenerativt landbrug og virksomheder, der investerer grønt. Jeg glæder mig til årets program og vil opfordre alle til at søge Klimaugepuljen og gøre brug af vores dygtige klimateam, der kan sparre om de gode ideer, så de bliver til vellykkede events”, fortæller Grethe Saabye, formand for Erhverv, Klima & Lokal udvikling i Lejre Kommune.  

Lige nu kan du søge Klimaugepuljen om penge til at afholde et arrangement under Klimaugen. Puljen kan søges af borgere, landsbylaug, grundejerforeninger, virksomheder, m.m., og der kan søges op til 7.500 kr. i støtte pr. arrangement. Søg senest den 26. maj.   

Se hvordan du søger her

Har du spørgsmål, eller ønsker du sparring omkring et arrangement, som du gerne vil stå for under Klimaugen, så er du velkommen til at kontakte Klimateamet på klima@lejre.dk eller på telefon: 24 37 62 39  

Baggrund:  
Lejre Kommune har som medlem af Klimaalliancen og det internationale klimanetværk C40 vedtaget en ambitiøs klimaplan med en målsætning om, at kommunen skal være CO2-neutral i 2050 – og have reduceret udledningerne med 70% i 2030 sammenlignet med 1990. Klimaugen skaber involvering, engagement, netværksdannelse og formidling af klimaomstillingen til borgere, foreninger og erhvervsliv i Lejre Kommune. Arrangementerne skal inspirere til, at klimaomstilling kan ske som en integreret del af det gode og bæredygtige liv på landet i Lejre Kommunes 49 landsbyer og småbyer.      

Læs mere om Klimaugen her: lejre.dk/klimauge