Nyheder og servicemeddelelser

På denne side kan du læse alle nyheder og servicemeddelelser. Brug filtrene ude til højre.

8. februar 2021

Landzonetilladelse til væksttunnel

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opstille en væksttunnel til produktion af økologiske grønsager på ejendommen beliggende Blæsenborgvej 9, 4320 Lejre, matr.nr. 14ec Allerslev By, Allerslev.

4. februar 2021

Midlertidig tilladelse til at benytte UV-anlæg på Hornsherredværket

Lejre Kommune har meddelt tilladelse til Fors A/S til midlertidig opsætning og midlertidig drift af UV-anlæg på Hornsherredværket, Hornsherredvej 241, 4070 Kirke Hyllinge. Hornsherredværket leverer vand til dele af Lejre Kommune og Roskilde Kommune. Tilladelsen er gældende i perioden 1. april 2021 - 31. august 2021.

28. januar 2021

Biologiske undersøgelser i Gevninge Å

Niras og Fiskeøkologisk Laboratorium foretager biologiske undersøgelser i Gevninge Å. Undersøgelserne udføres for Fors. Lejre Kommune har givet tilladelse til, at de færdes i og ved Gevninge Å.

28. januar 2021

Tillæg 8 til spildevandsplanen er nu vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 26. januar 2021 vedtaget tillæg 8 til spildevandsplanen. Tillægget justerer en række kloakoplande, så de bliver retvisende i spildevandsplanen i forhold til virkeligheden.

Filtrér efter type

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk