Nu er det tid til at søge om § 18 midler til frivilligt socialt arbejde for aktiviteter i 2021

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2020

Skrevet den. 3. september 2020

I Lejre Kommune har vi et aktivt foreningsliv og ønsker at styrke den frivillige indsats, der foregår i de frivillige sociale organisationer og foreninger, der arbejder for en udsat målgruppe, både for børn, voksne og flygtninge samt pårørende, på det sociale og sundhedsmæssige område.

Når du søger skal du være opmærksom på, at:

  • Lejre Kommune ønsker først og fremmest at støtte aktiviteter, der retter sig mod personer, der bor i Lejre Kommune og ønsker primært at yde støtte til aktiviteter med et konkret sundhedsfremmende og forebyggende mål og indhold.

Ansøgningsskema, retningslinjer og vejledning for at opnå støtte kan ses på Lejre Kommunes hjemmeside her: link

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Janie Bitsch tlf. 4646 4723 eller på jabi@lejre.dk

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk