Skærpede regler for besøg på sociale botilbud

Den 23. november, har Styrelsen for Patientsikkerhed meddelt, at Lejre Kommune skal indføre besøgsrestriktioner – dvs. skærpede regler for besøg – på kommunens sociale tilbud.

Skrevet den. 25. november 2020

Vi har i øjeblikket ingen beboere eller medarbejdere, der er konstateret smittet med Covid-19 på de sociale tilbud. Men beslutningen er truffet for at beskytte beboerne, fordi der i Lejre Kommune generelt er mange smittede i denne tid. Tilsvarende restriktioner er for nylig indført på plejecentrene i kommunen.

Heldigvis er det stadig muligt for beboeren at få besøg, og det skal foregå på denne måde:

  •  Beboeren kan få besøg i egen bolig af 1-2 faste besøgspersoner. 

  •  I kritiske situationer kan beboeren få besøg af ”nære pårørende” i egen bolig. Styrelsen for Patientsikkerhed definerer nære pårørende som: ”ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje fx forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.”

  • I øvrigt kan beboeren få besøg – også af andre – udendørs, lige som det stadig er muligt for beboeren selv at tage på besøg eller lignende uden for botilbuddet.

Læs i øvrigt her, hvordan besøg kan foregå: Link 
Hvis du har spørgsmål, kan du stille dem til ledelsen på botilbuddet 

Du kan læse mere i brevet fra Social og Indenrigsministeriet her.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk