Skærpede regler for besøg på kommunens plejecentre

Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt, at Lejre Kommune omgående skal indføre ”besøgsrestriktioner” – dvs. skærpede regler for besøg – på alle kommunens plejecentre og på aflastningspladserne på Grønnehave.

Skrevet den. 20. november 2020

Der er i øjeblikket ingen smittede beboere eller medarbejdere på plejecentrene i kommunen. Men beslutningen er truffet, fordi der i Lejre Kommune generelt er mange smittede i denne tid.

Det er dog stadig muligt for beboeren at få besøg, og det skal foregå på denne måde: 

  • Beboeren kan få besøg i egen bolig af én nærmeste pårørende, som beboeren udvælger.
    Styrelsen for Patientsikkerhed definerer nære pårørende som fx beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn”
  • I kritiske situationer kan beboeren få besøg af ”nære pårørende” i egen bolig.
    Styrelsen for Patientsikkerhed definerer nære pårørende som: ”ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje fx forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.”

  • På hvert plejecenter skal der være et særligt besøgsrum. Her kan beboeren få besøg af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende), dog højst 2 nære pårørende ad gangen.

  • I øvrigt kan beboeren få besøg – også af andre – udendørs, lige som det stadig er muligt for beboeren selv at tage på besøg eller lignende uden for plejecentret.

Alle beboere og pårørende får direkte besked og de nye restriktioner.

Læs påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed her

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk