Landzonetilladelse, VVM-screeningsafgørelse samt godkendelse efter vandløbsloven til etablering af et minivådområde mm.

Skrevet den. 3. juli 2020

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse, VVM-screeningsafgørelse samt godkendelse efter vandløbsloven til etablering af et minivådområde samt godkendelse efter vandløbsloven til omlægning af dræn på ejendommen der ligger Munkholmvej 380, 4060 Kirke Såby, matr.nr. 1bt Ryegård Hdg., Rye.

Tilladelserne er meddelt efter planloven, miljøvurderingsloven, vandløbsloven samt reguleringsbekendtgørelsen.

Læs dokumenterne her:

Landzonetilladelse
VVM-screeningsafgørelse
Godkendelse af minivådområde

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk