Landzonetilladelse til etablering af lejlighed

Skrevet den. 3. juli 2020

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at indrette en lejlighed i eksisterende bebyggelse, på ejendommen beliggende Hovedvejen 270, 4320 Lejre, matr.nr. 2q, Borup, Osted.

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 10.

Læs tilladelsen her: link