Landzonetilladelse til at etablere en aktivitets- og forhindringsbane for hest mv

Landzonetilladelse til at etablere en aktivitets- og forhindringsbane for hest samt lovliggørelse af ridebane og rotunde

Skrevet den. 1. juli 2020

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at etablere en aktivitets- og forhindringsbane for heste samt lovliggørelse af ridebane og rotunde på ejendommen beliggende Hvalsøvej 27, 4320 Hvalsø, matr. nr. 9a Osager By, Osted

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.

Læs tilladelsen her: Link

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk