Landzonetilladelse til ændret anvendelse

Skrevet den. 2. juli 2020

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at indrette 3 boliger samt et fælleshus inden for de bestående bygningsmæssige rammer på ejendommen beliggende Frederiksdalvej 6, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 10a, Nr. Hyllinge By, Kirke Hyllinge”

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1.

Læs landzonetilladelsen her: link

Bilag - Facadetegninger: link

Bilag - situationsplan: link

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk