Plejecentre: Mulighed for besøg af flere i egen bolig

Fremover er det muligt for beboere på plejecentrene i Lejre Kommune at få besøg af flere nære kontakter i egen bolig.

Skrevet den. 18. december 2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har på et enkelt område lempet de skærpede regler for besøg, som blev indført for nylig. 

Hidtil har beboerne kunnet få besøg af én nærmeste pårørende i egen bolig. I særligt indrettede besøgslokaler kunne de desuden få besøg af yderligere to nære pårørende. 

Nu ændres reglerne, så de to nære pårørende fremover også kan aflægge besøg i beboerens bolig. I alt må der højst være to besøgende ad gangen.

Hvem er nære pårørende?

Styrelsen for Patientsikkerhed definerer nære pårørende som: ”ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje fx forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.”

Læs de ændrede regler i brevet fra Styrelsen for Patientsikkerhed her

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk