Søg § 18-midler til frivilligt socialt arbejde (ny frist)

Skrevet den. 3. august 2020

Lejre Kommune har et aktivt foreningsliv og ønsker at styrke den frivillige indsats, der foregår i de frivillige sociale organisationer og foreninger, der yder frivilligt socialt arbejde for en udsat målgruppe, både for børn, voksne og flygtninge samt pårørende, på det frivillige sociale og sundhedsmæssige område.

På grund af Covid-19 situationen har vi udskudt ansøgningsfristen for 2. halvår af 2020 til 1. september.

 Når du søger, skal du være opmærksom på:

  • Lejre Kommune ønsker primært at yde støtte til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter med vægt på konkret sundhedsfremmende og forebyggende mål og indhold.

  • Lejre Kommune ønsker først og fremmest at støtte aktiviteter, der retter sig mod personer, der bor i Lejre Kommune.

Ansøgningsskema, retningslinjer og vejledning for at opnå støtte kan ses på Lejre Kommunes hjemmeside her: https://www.lejre.dk/borger/borgerpuljer/

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Janie Bitsch tlf. 4646 4723 eller på jabi@lejre.dk

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk